La Spartenza. Poesia di T.Treppiedi

La Spartenza

 

Pi sta festa San Giuseppi / falignami e travagliaturi
ammiscà lu massariziu / a tutti e trenta li Cunsigliuri
cu pizzina nomi e dati / di l’Arbu ficiru la rascatura
pi mpustari parienti amici / e farici fari li scrutatura.

Leva lu tò nomi e mpila lu miu / picchì 4 mi n’attoccanu
sennò finisci ca li ma amici / quarchi jitu po’ mi stoccanu
ha sarbari l’amicizia / ca poi pi mmia diventa votu
senza chissi mi po’ finiri / di turnari arriè ignotu.

Ora dicu e m’addumannu / com’è ca si po jiri avanti
quannu nmiezzu di li strati / abbunna tanta povera genti
nun era miegliu / mintiri nmanu stu burdellu a la vintura
fussimu tutti cchiù cuntenti / e avissimu fattu bella figura.

Canicattì li 19 Marzo 2008

Totò Treppiedi