Muertu un Papa si nni fa n'antru. Poesia di Totò Treppiedi

Muertu un Papa si nni fa n'antru

Cu sta puisia sta vota / vuegliu smentiri sta frasi fatta
numinatu un Sigritariu / piglia subitu unni e gghiè s'adatta,
ni l'anni n'ammu canusciutu tanti / e di tutti li maneri
ma chistu à statu bravu / pi cuscienza lu piensu e l'a diri.

Tutti ccà mi canusciti / nun amu fari ruffianiggi
addumannu a vuantri / druecu assittati ni li seggi
aviamu vistu mai / prugrissioni a l'addritta e antri curcati
o quantu curaggiu ci vonsi / pi abbirsari li stabilizzati.

A mia pirsunalmenti di sta cosa / nun m'à trasutu nenti
senza egoismu lu stessu sugnu priatu / pi tanta brava genti
a paroli siemmu catolici praticanti / quarcunu anchi altruista
ma amaru e mezza mà Signuri / si pi casu unu fora arresta.

Purtroppu a stu munnu / ci su anchi li scanuscenti
ca ci pari tuttu duvutu / ma nun annu caputu nenti
la verità è ca sti cosi / si ficiru pi cunvincimientu
non pi aviri scappiddrati / o trarini giuvamientu.

Ni st'omu c'è sustanza,cumpitenza / e ncapu a tuttu umanità
pi chissu pruvammu nustargia pi Peppi / ora ca si nni và.
La vita camina / sta nova occupazioni è certu cchiù mportanti
di na cosa però pua stari certu / d'amici cca ni lassi veru tanti.

Gennaio 2008 Totò Treppiedi