PEPPECARUSO. Una nuova poesia in dialetto su "Caniattì"

A ognunu la sò ‘pinioni ‘n-capu la storia di Caniattì

di peppecaruso

Un tali ca ‘ncuntravu l’antru juernu
mi dissi si di Caniattì la storia ju canusciu (!) :
nun affirrannu virità o forsi scuernu,
sodu-sodu a iddru dissi: «Fammi lusciu!»

M’arrispunnì ca ni st’ùrtimi tiempi
nun si fa ca parlari di lu viecchiu paisi;
ognunu dici la sò citannu esempi
e di mìa vulìa sapìri di Nobili e Burgisi.

Pinsavu ‘ntra di mia: «Chissu nun mi cumminci!
Peppi, piglia la cosa troppu a la luntana!
Anchi si iddru avissi uecchiu di linci,
ora l’assistièmu ju e… perdi tramuntana!»

Parlavu di prima ca esistissi la storia (pre-istoria),
mi riferivu a Elimi, Siculi e Sicani.
Vitti ni la sò facci pèrdiri la boria,
mentri ju dicìa cosi di tiempi assa’ luntani.

Nun ci vitti gràpiri la vucca,
quannu l’Arabi citavu a tiempu giustu,
quarchi cretinata vonsi diri, apposta, e si l’ammucca;
ormai ni la sò testa vuddrìa forti lu mustu!

‘Mpertèrritu continuavu cu Luca Furmusu,
cu De Crescenziu, Ramunnetta e li Bonannu;
ddru povir’omu ormai era cunfusu,
mi fici pena e lu livavu di l’affannu.

Ci dissi: «Ma nun lu sa’ ca sti persuni
di lu paìsi di Caniattì sunnu li patri?
Fari storia è circari agnuni-agnuni
li nutizii e curarli cuemu figliu la matri!

 

Ci detti la parola e iddru mi dissi:
«Archite’, parlavu troppu lestu… la curpa è mia.
Si accetta li mà scusi, mi dicissi “Sissi”,
ma… mà nannu canuscì sulu li Baruna La Lumia!»

Dicembre 2008