Un niuru Prisidenti. Di Totò Treppiedi

Un nìuru Prisidenti

Ah ! si fussi ancora vivu / ddru poviru Kunta Kinti pinsassi sicuramenti / li miricani su fora di menti
m’arrubbaru ncatinatu / ni la ma bella terra natìa
ma ora c’è ma fratieddru / ca ni lu munnu spatulìa.

'Appiru a passari seculi scurusi / fatti di lacrimi e sangu
trattati comu armali d’appagnu / comu puerci ni lu fangu
non essiri umani ma schiavi / di li patruna e di lu travagliu
matina nsira li rini rutti /misi e custritti sempri a lu stagliu.

Ni li cafè nun si putìa tràsiri / si eranu pi li bianchi
li bus a cediri lu puestu / anchi si eramu muerti stanchi.
Quanti niuri furunu ammazzati / pi pridicari diritti e paci
Luther King, Malcom X / sunnu certu, ora cchiù filici.

Chi fussi chissu lu primu passu / versu la libertà di tutti
li valura di giustizia, paci / accuminciassiru a dari frutti.
Sientu azziddruna / pi chiddru ca pò succediri dumani
doppu anni di lotta / la spranza è ora ni li nostri mani.

La spranza ca lu munnu / possa accussì cangiari
na nova e vera dimucrazia / putiri ora spirimintari.
Dicivanu li granni pinsatura / l’uemini su tutti uguali
tocca a tia Barak Obama / mintiri in pratica chistu ideali.

Novembre 2008
Totò Treppiedi