La moda d'auannu di T.Treppiedi

 La moda d’auannu

                          Poesia dialettale di Totò Treppiedi

Auannu la moda / risurta assai curiusa
a forza s’anna bidiri / li viddrica e li pirtusa
fussi sulu chissu / macari nun fussi nenti
ma ginsi, causi e vrachi /sunnu puru lienti.

Quannu è na picciutteddra / cu la maglietta curta
nun fa certu scannalu / né lu bongustu urta
disgustu è si a fallu / è na beddra sissantenni
ca pi sintirisi carusa / scummoglia li mutanni.

Seguiri lu mudernu / fa fari cosi strammi
ca nzina certi uemini / si radinu li gammi
l’evuluzioni ni purtà / a la pusizioni eretta
ma ora siemmu iunti / a l’era di la ceretta.

Si Darwini fussi vivu / di certu ni studiassi
comu na nova speci / di mintiri ni li nassi
chi mala fini fici / l’omu erectus denuminatu
a lu so puestu c’è ora / l’omu allicchittatu.