L’Arca di Nuè. Poesia di Totò Treppiedi

 L’Arca di Nuè. Di Treppiedi

 Acchianati ni sta varca / senza timuni, dirizioni e mancu funnu
puerci,gaddrini, carcarazzi e cani / vi puertu in giru pi lu munnu
Lu prugettu è di un lumbardu / ca priedica la pirduta sicilianità
comu l’immigrati niuri / c’è puestu pi tutti, la varca si chiama MPA.

 Sinnaci e assissura, cunsigliera e scialaccquini /c’è largu a jiri avanti
la paglia pi ccù avi scoli anti / e sutta li capiddri piduecchi e testi vacanti
curaggiu lu puestu c’è pi tutti / picchì lu partitu è ormai granni
a lu puntu ca siemmu spartuti / in tri, quattru o cincu banni.

 A lu cunfruntu, la torri di babeli / pariva un poviru cunduminiu
ccà tutti cacammu gruessu / mangiannu sangunazzu e vino.
Caniattì mai avia vistu / tanta biddrizza cumpitenza e originalità
Nzina l’Arabi la ndrizzaru / sta fossa di fangu chiamannula Al Qattà.

 Settembre 2008
Totò Treppiedi