Tre poesie di Totò Treppiedi

In memoria di Peppe Leone

Un manto nero avvolse la luce
identico a quello che aspettavi
talvolta per esorcizzarlo
talvolta come liberazione.

Silenzioso venne in una notte buia
ti trovò lì inerme e impreparato
ti ghermì con le sue scarne membra
portandoti via alla vita.

Per il Karma sarà il Nirvana
per la Trinità il Paradiso
per il Corano un giardino di delizie
per la scienza atomi in libertà.

Per noi il ricordo che riaffiora
un concetto, una poesia, la parola.
come geroglifici riscoperti dopo lunga notte
domani qualcuno leggerà di te, ricordandoti.

Questo è l’inizio e la fine di un poeta,
lasciare le orme del suo passaggio sull’inchiostro,
finchè la scrittura sarà espressione di libertà
ci sarà sempre chi ne carpirà l’essenza.

Canicattì 6 luglio 2013

**********************************************************************

Un seculu di vita.

A li cincu vintini Don Viciu Restivu ormai è arrivatu,
cu la tonaca e lu cuddraru, a lu settimu cielu è buenu appuiatu.
A vintisett’anni fu già parrinu, cu l’anni di Cristu già Munsignuri,
arrivatu ora a un seculu di vita, festa ci faciemmu cu tantu anuri.

In tutta la sò longa vita cristiana, ecumenica e pastorali,
un saccu di Storia, di genti e vicenni, di certu ni vitti passari.
Setti Papi di Roma, sei viscuvi di Girgenti, trentatri sinnaci di Caniattì,
iddru, li vitti, li canuscì, a unu a unu, adasciu adasciu, tutti pari pari si l’agliuttì.

Ni lu 46, lu Viscuvu Piruzzu, ci dissi di fari lu munsignuri a Caniattì,
unni c’era cu si mangiava li picciriddri, e dari na manu alla nova Diccì,
iddru facìa comizi ni la chiazza china, comu un Don Sturzu infervoratu,
ca mancu si vinìa Togliatti in pirsuna, tutta ssa genti l’avissi accucchiatu.

Quarchi esagerazioni allura si vitti e quarchi Madonna spuntava a spropositu
Certi malilingui arrivaru a diri, ca na gaddrina l’uevu, scangiu di tunnu, lu fici quatratu.
Pi giusta pinitenza, e scansari la scomunica Papali, allura era miegliu vutari scudu cruciatu.
Ni la cabina Stalin certu nun li vidìa, ma quarcunu c’è di ddrà ncapu, di sicuru ca talìa.

Pi fortuna sti tiempi finieru, ora putiemmu cantari e abballari ncucchiati,
iu di comunista sugnu fieru di stu parrinu, ca a li tiempi cu un vò s’avia mbagliari,
picchì è sempri miegliu un avversariu accurturatu onestu e ntelligenti
ca un Don Abbondiu timurusu, scantatu e trimanti davanti a lu putenti.

Prosita a Don Restivu pi si cent’anni, cu l’auguriu ca resta cu nuantri, pi armenu n’antri e tanti.

Canicattì 19 luglio 2013

**********************************************************************

*La petra di l’aria

Pirtusu senza rivirenza di paci can nun si vidi
lu tiempu si è luntanu nun è prisenti si è prisenti nun è luntanu,
addrumà na forza di fuecu senza parlari,
aria ca si vidi e nun si vidi e nun si fa tuccari.

Vita d’arti e di natura persa
callaruni di energia ncutufata
ca ogni spranza fa muriri
ca ogni stasciuni ntrona.

La luci di lu suli assà ti siddrìa
luci ca ti rapi l’uecchi
luci di cuntrastu, sicurizza e nsignamientu
luci ca annorba cirtizzi e alliscia vuluntà.

Petra celesti ca strica e addruma lu ciravieddru
beddra prissioni ca annacannusi callia li cuerpi.
Lesta lesta si va spaccannu lassa signala di matriali ni lu cursu di la so vita.

Petra di scantu
petra ginirusa ma ca porta stanchizza d’armu
petra ca lassa detritu… detritu….detritu…

Canicattì 5 luglio 2013

*Meteorite

Totò Treppiedi