Lu Terzu Millenniu, di Totò Treppiedi

          Lu Terzu Millenniu

                              di Totò Treppiedi

A stu puntu di la storia tirrestri / senza cchiù Cristu né ideolugia
cadì lu muru ma anchi la cruci / 'mmanu arristammu a l’ipocrisia
li 'nsignamienti di li nostri viecchi / vannu cadiennu comu li pira
pinsammu sulu pi fari cchiù grana / di la matina sinu alla sira.

Nzina la Cina ca avia a purtari / a la vittoria lu comunismu
lassaru Mau miezzu la merda / e abbrazzaru lu consumismu
lu terzu millenniu cu li so “liggi”/ cangià macari la razza umana
li fimmini cu l’uecchi a miennula / viestinu sulu Dunci e Gabbana.

Li nosci figli fannu di tuttu / chianginu, gridanu, fannu casinu
si nun ci accatti lestu curriennu / l’urtimu tipu di telefoninu
e li signuri si anchi c’è callu / cu la pilliccia sunnu cchiù beddri
in chiesa preganu Diu / cu lu sangu d’armali appuiatu a li spaddri.

Chista è l’epica di la produzioni / lu granni saccheggiu di la terra natìa
ma ancora in tri quarti di munnu / li ricchi mangianu e lu scarsu talìa
dall’Africa all’Asia si soffri la fami / picchì nun c’è nenti di chi mangiari
sta glubalizzazioni ca tutti cantammu / ci porta sustanza o li fà muriri?

Vuliemmu la machina grossa / pi farini abbidiri e fari pumata
lamintannuni ca  pi fari lu pienu/ di sordi nni voli na carrittata
l’arsoliu finì, priparari putiemmu / sia citaleni ca li cannili
comu na lumìa la terra è sprimuta / picchì l’omu è di razza vili.

Diciemmru 2007

Immagine:"Terzo millennio" olio su tela cm. 60x80 di Bruno Benfenati.