PEPPICARUSU: una poesia:"Nun ci su cchiu’ ‘ncantisimi ni la vaneddra"

 
Nun ci su cchiu’ ‘ncantisimi ni la vaneddra

 

 
Ora di curtu, pi prigari, jivu ni Patri Jachinu;
nisciennu, a manu manca, mi ’nfilu ‘ntra ‘na stritta via,
vuliennu jiri a salutari ‘n'amicu ca travaglia ddrà vicinu.
Haiammia! Jivu a tuccari a lu Chianu di la Batìa.
 
Sapiva di ‘na certa ristrutturazioni:
“Finarmenti”, pinsavu, e viju l’amicu cu lu grugnu scuru.
Iddru midemma mi vitti e, senza esitazioni,
“Pe’ - mi dissi - ci la fìciru a rùmpiri… lu muru”.
 
“A rùmpiri chi?” - arrispunnivu pinsannu a li sò fìsimi,
c’ancora nun m’avìa vuntatu ‘ntunnu.
“Nun lu sa’, Pe’?... La Vaneddra di li ’Ncantìsimi!
Nun è cchiù cuomu prima! Sulu nuantri l’avìamu ‘ntuttu lu munnu!”
 
Chi ci successi a ssa Vaneddra ch’era famusa?
Li storici ni parlanu di Spirdi e Cirrimbàmbuli!
A ssa caratteristica stratuzza, è ‘n-attu d’accusa,
ci rùppiru lu… muru, tantu nun ci su’ cchiù sonnambuli!
 
PROSITA!
 
Caniattì 17/10/2010 - Duminica di lu Rusariu.
peppecaruso