TOTO' TREPPIEDI "Lu populu di li migranti" (Poesia dialettale canicattinese).

E' di prossima pubblicazione il libro che raccoglierà tutte le poesia del nostro caro amico-compagno Totò. in bocca al lupo!(C.Benfante)

 

Lu populu di li migranti
 

All’iniziu di lu 900 quanti siciliani partieru spiranzusi di na nova vita pi l’America,
ni l’anni 60 cu li cartuna attaccati cu lu spagu, pi la Francia o la Sguizzera girmanica.
Tannu l’Italia era scarsa, di matina in sira nun c’era chi fari e mancu di chi mangiari,
partivanu pi l’Europa li deportati di la miseria,lassannu st’amara terra e putiri travagliari.

Ni li baracchi ammassati, cu massariziu truvaru lu travagliu, ma patìanu la tristizza,
spiravanu di chiamari la famiglia e finarmente stari cu la muglieri e li figli ni li vrazza
accucchiavanu li sordi mangiannu pani e cartoffel, sparagnannu cu fatica di l’armuzza
pi mannalli a lu paisi,cu la spranza di soddisfari lu suennu di na vita, e farisi na casuzza.

Cu lu tiempu anchi l’Italia si sollevò di sta mala sorti, divintannu un Paisi riccu e benestanti,
eccu allura, la storia si ripeti, di l’Africa accumincianu ad arrivari disperati e poveri genti,
varchi spunnati attraversano lu mari, portanu la spranzai di fimmini, uemini e picciriddri,
sopiddra quanti ni muerinu ni l’abissi, picchì nuddru pruvammu sentimenti di pietà pi iddri.

Si un arabu arriva cu lu so yot a Palermu, è un granni sceiccu, adulatu, allisciatu e riveritu,
si arriva nveci cu un gummuni a Lampedusa, muertu di fami e di siti, veni subitu carzaratu.
Com’è curta sta memoria, scurdari lu nostru passatu, ca avissimu aviri forti fissatu ntesta,
sempri proni cu li ricchi, indifferenti versu li deboli, chissu di la Storia è chiddru ca po’ ni resta.
Innaru 2010 pag.56 Totò Treppiedi