Una poesia di PEPPECARUSO: La vicenna teatrali di lu teatru Sociali

VICENNA TEATRALI DI LU TEATRU SOCIALI. Parti Secunna

3 agosto 2008 t.sociale 2X
Scrissi ju ’na vota la vicenna di lu Teatru Sociali,
sperannu ca fussi già ’mminenti l’apertura.
Si dici sì, ma cuminati siemmu propriu mali:
‘na vota ca l’aviemmu, nun la usammu sta struttura!

Organizzammu festi, riunioni e conferenzi,
ora a Palazzustiddra, a l’Odeonni o chiazza chiazza,
ma pi lu Teatru nun ci sunnu preferenzi,
e, accussì faciennu, la ”Curtura” ‘n-terra stramazza!

“Si stannu attrezzannu a gràpilu, pagati su’ li spisi!”
N’alluzzaru cu la vinuta di lu Presidenti,
ma a chiddru, cu sti velini, lu tirrimotu e cu la crisi,
mi pari ca di Caniattì nun c’interessa propriu nenti!

Orama’ havi tiempu ca lu Comuni l’azzizzà:
secunnu li prummisi…, siemmu ancora assa’ luntanu.
A vìdilu di fora mi pari bellu assà,
ma di la parti d’intra cu lu svela chist’arcanu?

Canicattì, li 27 Giugno 2009